Půjčky na směnku ihned

Půjčka na směnku je v dnešní době velice žádaná. Využívají ji hlavně lidé, kterým odmítla půjčit banka či jiná instituce a rychle potřebují peníze v hotovosti. Půjčky na směnku se řadí mezi půjčky s nejvyšším rizikem, a proto mají velmi vysoký RPSN, což je roční procentuální sazba nákladů. Směnka je nezvratný důkaz, který potvrzuje vznik závazku dlužníka vůči věřiteli. Závazek je vždy ve výši, která je uvedena na směnce, nezáleží tedy, kolik peněz opravdu dlužník dostal.

Co je to směnka?

Směnka je druh cenného papíru, který dokládá finanční závazek dlužníka vůči věřiteli, a dává dlužníkovi povinnost splatit za určitých podmínek půjčenou finanční částku. Směnka musí splňovat všechny formální náležitosti, které jsou stanoveny zákonem. Rozlišujeme dva druhy směnek, směnky vlastní a směnky cizí, které se používají mezi více subjekty.

Dva hlavní údaje pro dlužníka

Hlavními údaji, na které by si měl dlužník dát pozor,  jsou splatnost směnky a částka, kterou musí uhradit.

Splatnost směnky se dělí na čtyři druhy. Prvním druhem je „na viděnou“, to znamená, že směnka je splatná po předložení věřitelem. Dalším druhem je „na určitý čas po viděné“, zde je stanovena lhůta, do které musí dlužník půjčku splatit poté, co věřitel směnku předložil. Třetím druhem je „na určitý čas po vystavení směnky“, to znamená, že je směnka splatná například za rok od jejího vystavení. Posledním druhem je směnka „na určitý den“, například na 12. 6. 2012. Místo, kde ke splacení směnky dojde, může být uvedeno přímo na směnce anebo se za místo automaticky považuje sídlo či bydliště dlužníka.

Částka k zaplacení může být vyjádřena konkrétním finančním obnosem obsahujícím i poplatky a úroky anebo skutečně půjčenou částkou. Úroky a poplatky jsou vyčísleny zvlášť.

Postup splácení dlužné částky může být uveden na směnce včetně přesného způsobu a výše splátek. Věřitel musí po každé splátce vydat dlužníkovi potvrzení. Na směnce může být také uveden směnečný ručitel. To je ten, kdo dluh zaplatí, pokud dlužník nebude moci. Jakmile dlužník splatí svůj dluh, věřitel doloží na směnce tzv. kvitanční doložku nebo směnku přímo spálí.